Monday, 12 November 2012
Kandungan Nota

1. Panduan membina ayat

2. Kata kerja 1

3. Kata kerja 2

4. Cara untuk menilai ayat